Přehled připravovaných terminálů

Ve Spojených státech amerických právě probíhá druhá vlna rozvoje zkapalňování zemního plynu. Zatímco první vlnu představoval hlavně terminály Cove Point a Sabine Pass, jehož jednotlivé větvě nabíhají do provozu postupně od roku 2016 s kapacitou 4x 4,5 MTPA, vlna druhá je výrazně pestřejší, větší a hlavně levnější.

Přečtěte si první část článku nebo jeho třetí část.

V letošním roce by se celková produkce v USA, situovaná hlavně v Mexickém zálivu, měla vyšvihnout na třetí místo na světě za Katar a Austrálii. Představme si v krátkosti jednotlivé projekty, které jsou hlavními strůjci tohoto růstu.

Sabine Pass společnosti Cheniere připravuje šestou větev, jíž konečné investiční rozhodnutí (FID) by mělo padnout v letošním roce. Celková produkční kapacita tak dosáhne 28 MTPA.

Ve zkušebním režimu funguje první větev dalšího projektu společnosti Cheniere dislokovaná v texaském Corpus Christi, začátkem letošního roku budou dokončeny další dvě větve druhé fáze. Tou kapacita dosáhne 13,5 MTPA. Zajímavá je fáze třetí, která již reaguje na rozšíření spektra odběratelů s nižším požadovaným objemem než měli původní zákazníci z řad energetických společností, a proto zahrnuje čtyři až sedm větví s kapacitami po 1,4 MTPA. První větve ze třetí fáze zahájí zkušební provoz v letech 2021. Pokud se podaří postavit všechny uvažované kapacity, celková kapacita dosáhne 23 MTPA a Cheniere se tím významně přiblíží svému cíli, kterým je být v roce 2020 v první pětce světových dodavatelů LNG.

Dalšími významnými texaskými projekty nacházejícím se ve fázi dokončování prvních zkapalňovacích větví jsou Freeport a Cameron. Prvně jmenovaný projekt zahrnoval původně tři větve s kapacitou každé 5 MTPA, z nichž první dvě budou uvedeny do plného provozu ve druhém až třetím čtvrtletí tohoto roku. Třetí větev bude dokončena ve druhé čtvrtletí roku následujícího. Stejné důvody, jaké jsou uvedeny na začátku článku přiměly provozovatele portálu Freeport k rozšíření kapacity o další větev. I ta bude poskytovat až 5 MTPA.

Zkapalňovací zařízení Cameron by mělo dosáhnout celkové kapacity 25 MTPA. První tři větve jsou dokončovány, zahájení zkušebního provozu se očekává v tomto roce. Kapacita těchto zařízení dosáhne bezmála 15 MTPA. Partnery projektu jsou kromě Sempra LNG a Totalu také japonské společnosti Mitsui&Co, Mitsubishi Corporation, které zajišťují stavbu, finančně se podílí i NYK Line. Celou produkci odebere společnost Mitsui & Co.

Přestože má další rozšíření projektu Cameron o dvě větve potřebná povolení, konečné investiční rozhodnutí ještě nepadlo. Stejně jako u čtvrté větve projektu Freeport nastane předpokládané uvedení do provozu v rámci třetí vlny americké LNG revoluce kolem roku 2023.

Tyto terminály patří mezi nejznámější představitele americké LNG revoluce. Za zmínku a pozornost ale rozhodně stojí ještě jeden projekt – Elba Island LNG. Jedná se o rozšíření současného regasifikačního terminálu o zkapalňovací část. Bude mít kapacitu 2,5 MTPA a je představitelem spíš třetí než druhé vlny. Při projektu se podařilo zachytit a do značné míry i předpovědět důsledky spuštění velkých projektů na rozvoj LNG, kterým je vstup nových aktérů. Elba Island LNG vsadil na vyšší počet větví s menší kapacitou, konkrétně jich bude 10. K odběru veškerého množství po dobu dvaceti let se zavázala společnost Shell, všechny větve by měly být dokončeny v průběhu letošního roku.

Na stejný rok připadá předpokládané dokončení dalšího velkého amerického projektu společnosti Sempra v Port Arthuru. Tento projekt v uplynulých dnech získal povolení ze strany FERC (Federal Energy Regulatory Comission). Pro nás je tento projekt s celkovou kapacitou dvou větví 13,5 MTPA zajímavý v tom, že dvacetiletý kontrakt na dodávky LNG uzavřela v prosinci loňského roku polská společnost PGNiG. Předmětem dodávky jsou 2 MTPA neboli ekvivalent 15 % polské spotřeby. Smlouva ale umožňuje PGNiG, jak je v USA obvyklé, přeprodání plynu dle aktuálních potřeb. Uzavření tohoto kontraktu významně posunulo FID projektu, které by mělo padnout co nejdříve.

Společnost Sempra má v dlouhodobém plánu dosažení hranice 40 MTPA. K tomu jí poslouží i mexický projekt Energia Costa Azul s jedinou větví o kapacitě 2,4 MTPA. Jedná o rozšíření regasifikačního terminálu o zkapalňovací větev, partneři projektu jsou Mitsui & Co. a Tokyo Gas. FID se očekává letos, dokončení v roce 2023.

Významnou společností třetí vlny je Venture Global LNG s louisienskými projekty Calcasieu Pass a Plaquemine Pass, jejichž dokončení se předpokládá v letech 2022 a 2023. Tyto projekty jsou zajímavé podobnou skladbou větví jako Elba Island LNG, tedy z většího množství větví s menší kapacitou.

Calcasieu Pass s celkovou kapacitou 10,8 MTPA se bude skládat z devíti větví o kapacitě po 1,2 MTPA. Kromě větší operativnosti umožňuje tento model i další posun v technologiích, kterou je modularita. Ta samozřejmě přináší i finanční úsporu při stavbě i provozu.

(zdroj: Venture Global LNG)

Plaquemine Pass je stavěn ve dvou fázích, z nichž každá má stejné parametry jako Calcasieu Pass. Celková kapacita dosáhne 21,6 MTPA. Součástí obou terminálů je kombinovaná elektrárna s kapacitou 711 a 2x 611 MW.

V roce 2023 by měl zahájit provoz další velký terminál Driftwood s plánovanou kapacitou 27,6 MTPA. I tento terminál se bude skládat z většího počtu větví, kterých bude až dvacet, každá s kapacitou 1,38 MTPA.

I pro třetí vlnu se připravují projekty velkých rozměrů. Projektem, který čeká na schválení FERC je texaský Rio Grande LNG. Kapacita tohoto terminálu dosáhne v šesti větvích 27 MTPA. Zajímavý je i další zástupce – Golden Pass LNG, jehož majoritním vlastníkem je Qatar Petroleum. Tento terminál bude mít tři větve s celkovou kapacitou 15,6 MTPA. Těžit jistě bude i ze svého sousedství s terminálem Sabine Pass. FID tohoto projektu padlo letos v únoru.

Na FID čeká i louisianský terminál Lake Charles, na kterém participuje Korea Gas Corporation. Kapacita terminálu by měla být 3x 5 MTPA.

Na závěr výčtu amerických projektů uveďme opět dva menší. Magnolia LNG postihla koncem roku změna partnera, když společnosti Meridian nebyla prodloužena smlouva. Přesto australská společnost LNG Limited plánuje v letošním roce FID. Terminál by měl mít kapacitu 8 MTPA ve skladbě 4 trainy po 2 MTPA.

Osobně je pro autora nejzajímavější projekt Delfin LNG, taktéž z Louisiany. Jedná se o projekt FLNG (plovoucích zkapalňovacích jednotek) třídy Hilli Episeyo Mk II. společnosti Golar LNG. Bude se jednat o první americké FLNG, celková kapacita dosáhne 13 MTPA a čtyř FLNG. Předpokládané uvedení do provozu nastane v letech 2021-2022.

Pokračování článku

Psáno pro časopis Plyn

Přečtěte si první část článku nebo jeho třetí část.