Ve třetím pokračování se podíváme na ohlas americké LNG revoluce ve světě.

Přečtěte si první část článku nebo jeho druhou část.

Katar

Největší světový exportér LNG nemíní svou dominanci ztratit. I on přišel s novými projekty a k celkové kapacitě 77 MTPA přidává další. Podaří se mu to hlavně díky nově otevřenému terminálu North Field. Plán původně zahrnoval tři nové zkapalňovací větve s kapacitou 7,8 MTPA. Vzhledem k očekávanému růstu poptávky a vlivem americké revoluce byl plán rozšířen na čtyři větve s celkovou kapacitou 31,2 MTPA. Zajímavé je, že náklady se přidáním tohoto terminálu nezvýší nad plánovaných 24 mld USD. K dokončení dojde v následujících pěti až sedmi letech.

Rusko

Bouřlivý rozvoj zaznamenávají také projekty největšího ruského nezávislého producenta LNG společnosti Novatek. V současné době jsou na jeho terminálu Jamal v provozu dvě větve, třetí byla dokončena v poslední dny loňského roku, tedy o celý rok dříve než předpokládal plán. Všechny mají jednotlivou kapacitu 5,5 MTPA. V plánu je i čtvrtá větev s kapacitou 0,9 MTPA, čímž celková kapacita dosáhne 17,5 MTPA.

(zdroj: Novatek)

Hned naproti Jamalu se připravuje stavba druhého arktického projektu Novateku nazvaného zatím Arctic LNG2. V průběhu letošního roku se očekává konečné rozhodnutí o realizaci (FID). To ale neznamená, že by kolem tohoto projektu nebylo rušno. Díky bezproblémovému fungování Jamalu a nízkým nákladům je velká přetahovaná o podílnictví v tomto projektu. Novatek prohlašuje, že si ponechá 60 % (oproti 50 % u Jamalu), 10 % bylo přiklepnuto Totalu (spolu s opcí na dalších 5%). V srpnu loňského roku byly zveřejněny zprávy o saúdském zájmu o 40 % podíl. Je ale možné, že podílníkem se nakonec stane některá japonská společnost. Kupodivu nebyly zveřejněny informace o čínském zájmu. Kapacita terminálu by měla ze třech větví dosáhnout 19,8 MTPA (3×6,6 MTPA)

Ve fázi průzkumných vrtů je třetí arktický projekt téže společnosti nazvaný Arctic LNG 3.

Austrálie
Austrálie zůstává druhým největším exportérem LNG přesto, že její maximální možná kapacita dosáhla již 88 MTPA a překonala tak kapacity Kataru. Jenomže zatímco katarské terminály jedou naplno, těm australským se to vinou špatných rozhodnutí nedaří. Dle S&P Global Platts nabude Austrálie maximální kapacity v roce 2020 a poté až do roku 2029 bude lehce klesat. I tak ale za uplynulý rok Austrálie vyvezla 69,5 MTPA, což je nárůst o 23 % oproti roku 2017.

(zdroj: S&P Global Platts)

Nicméně i zde se připravují nové projekty, které se ale kapacitně americkým a katarským nevyrovnají. Dva velké projekty je ale třeba zmínit. Terminál Ichthys s plánovanou kapacitou 8,9 MTPA dosáhl významného milníku v říjnu loňského roku, kdy zahájil plnění prvního tankeru. Projekt se potýká s nárůstem nákladů zapříčiněných i posilováním australského dolaru, kterým jsou placeny náklady, oproti americkému dolaru, ve kterých je rozpočet: plánovaných 40 mld USD bylo o pět mld. USD překročeno. Kvůli tomu došlo k odprodeji 4 % z podílu Totalu japonskému Inpexu. Druhým zaznamenáníhodným terminálem je Wheatstone LNG, který loni zprovoznil svou druhou větev a dosáhl tak kapacity 8,9 MTPA.

Japonští investoři participují i na projektu Pluto LNG, jehož druhá větev se má dočkat FID v roce 2020 a dokončení o čtyři roky později. Ke kapacitě 4,9 MTPA přidá dalších 5 MTPA.

Kanada
Velké projekty se chystají i na sever od pojených států amerických. U dvou projektů, Woodfibre LNG a Bear Head LNG se očekává rozhodnutí o stavbě v letošním roce. První jmenovaný plánuje kapacitu 2,1 MTPA, druhý 8 MTPA.

Kwispaa LNG plánuje rozhodnutí na rok 2020, kapacita první fáze počítá s 12 MTPA a dokončením v roce 2024. Stejné kapacity by měla dosáhnout i druhá fáze, k níž již existují vydaná povolení.

Americký Chevron připravuje v Kanadě terminál Kitimat se dvěma větvemi a celkovou kapacitou 14 MTPA, přičemž druhá fáze zahrnuje stejný počet větví. Terminál bude napájen plynovodem o délce 670 km z oblasti Montney, proti čemuž se usilovně brání místní obyvatelé.

Tolik tedy přehled nejvýznamnějších světových světových terminálů. Podobný boom probíhá i na straně příjemců, regasifikační terminál plánuje i Německo a například v Indii se počítá s rozšířením terminálů ze sedmi na jedenáct. I přesto je ale nárůst zkapalňovacích terminálů značný a uvidíme, zda budou všechny postaveny a jak se změní vnímání zemního plynu v podobě LNG.

Psáno pro časopis Plyn

Přečtěte si první část článku nebo jeho druhou část.