O námořní dopravě LNG

Zpět na hlavní stránku tématu

Historie
Ačkoli doprava zkapalněného zemního plynu začala již rokem 1959, na akciových trzích se tyto společnosti objevily ve větší míře mezi lety 2011 a 2014. Příčinou je kromě rozvoje odvětví i otevírání nových plynových polí a celkové rozšiřování odvětví, např. nárůst maximální přepravní kapacity lodí ze 120-150 000 m3 na 210-266 000 m3 (třída Qatar-Max).. Zatímco vstupem korejských a čínských loděnic došlo k poklesu výrobní ceny lodních tankerů, cena pozemních zkapalňovacích a zplynovacích jednotek vzrostla. Příčinou bylo nejen zdražení materiálů, ale i nedostatek technicky vzdělaných dělníků.

Organizace trhu
Systém přepravy LNG je podobný automobilové nákladní dopravě, kdy lodní společnosti fungují jako dlouhodobí přepravci mezi těžařem a zákazníkem. Řada kontraktů je uzavírána na 5-10leté období s možnou opcí a sankcemi za vypovězení kontraktu. V důsledků vzrůstajícího počtu lodí, vývoji cen plynu a dalším faktorům roste počet kratších kontraktů  hlavně ad-hoc kontrakty na spotovém trhu.

Exportéři
Celková velikost obchodu s LNG byla v roce 2017 285 milionů tun. Největšími exportéry jsou společnosti z Kataru (29,9 %), Austrálie (17,2 %), Malajsie 9,7 %), Nigérie (7,2 %) a Indonésie (6,4 %). USA letos zprovoznily první terminál v Mexickém zálivu a odeslaly první tankery zámořským zákazníkům. Rusko se na trhu LNG podílí 4,2 %.

Importéři
Největšími importéry jsou Japonsko (32,3 %), Jižní Korea (13,1), Čína (10,4 %) a Indie (7,4 %). (data IHS Markit, IGU). Zatímco v Evropě slouží námořní doprava plynu převážně jako diverzifikace k potrubní přepravě, pro Asii je životně důležitá. S tím souvisí i vyšší ceny a tím i atraktivita pro těžaře a přepravce.

Lodní doprava
S přepravou LNG je spojeno celkem 467 lodí, v příštích letech bude dle Lloyd´s dodáno dalších 121 tankerů. I když byl loňský přírůstek 29 lodí pokryt rostoucí výrobou LNG, je zřejmé, že lodí je a bude na trhu nadbytek. Pro představu o velikosti trhu lze uvést, že obecně každá 1 MPTA (milion tun/rok) zkapalňovací kapacity terminálu vyžaduje pro přepravu jeden tanker.

S nadbytkem kapacity souvisí vývoj ceny pronájmu lodí. V roce 2012 byla denní cena pronájmu tankeru průměrně $130 000, minima dosáhla v roce 2016, kdy činila $34 000. V roce 2017 byly ceny mírně vyšší a od dubna 2018 vyrostly až na zimní úroveň. Záleží ovšem i na typu lodi a specializaci. U lodí schopných pohybu v arktických oblastech se denní pronájem pohybuje kolem 66 tis. USD oproti 81 tis USD v roce 2016 roce. Pokles je tedy přítomen i zde. Přesto jde stále o částky, za které jsou společnosti schopny dosahovat existovat a zisku.

Trendy
S houstnutím lodní přepravy a růstem nákladů na nová přístavní zkapalňovací/zplynovací zařízení hledaly lodní společnosti příležitost pro rozvoj svého podnikání. Logicky se nabízela poptávka po snížení nákladů na přístavní zařízení jejich instalací na lodě a následný pronájem těžebním společnostem a koncovým zákazníkům. První plovoucí skladovací překvapivé, že stavba FSRU je trendem a pro některé původně čistě přepravní společnosti i pomalu hlavním oborem činnosti.

blank

zdroj: Golar LNG

Nově postavená FSRU vyjde zhruba na 250 milionů USD, v případě přestavby starého LNG tankeru jsou ještě nižší. Náklady na pozemní zařízení dosahují dle lokality 400 až 1000 milionů USD. Loď je přitom stále schopna pohybu a lze ji v případě potřeby přesunout k novému zákazníkovi. Celosvětová kapacita FSRU činí 83 MTPA, přičemž loni byly spuštěny kapacity v Abú Zabí (3,8 MTPA) a Turecku (5,3 MTPA).

Úplnou novinkou a revolucí v odvětví jsou plovoucí zkapalňovací jednotky FLNG (floating LNG).
První dokončenou jednotkou je Prelude, kolos s délkou 488 m, šířkou 74 m a výškou 105 m. Bude umístěna u australských polí Prelude a Concerto, nacházejících se 200 km od pobřeží. Majitelem a provozovatelem je společnost Royal Dutch Shell, její stavba trvala od roku 2012.

blank

zdroj: Golar LNG

Ještě větší revoluci přináší Hilli Episeyo společnosti Golar LNG. Podařilo se jim zopakovat prvenství s FSRU a doslova natěsnat potřebné technologie nikoliv na nově zbudovanou loď, ale na 294 metrů dlouhý LNG tanker vyrobený roku 1975. Dosáhli takového snížení nákladů na zkapalňování plynu, že dramaticky mění ekonomiku celého cyklu. Náklady na Prelude se vyšplhaly na 3 miliardy USD, přestavba Hilli Episeyo stála 684 milionů USD. Cena pořízení přirozeně není vše, roční kapacita Prelude je 3,6 MTPA, u Hilli je 2,4 MTPA. Přesto jde o kapacitu, která je konkurenční mnohému pozemnímu terminálu – náklady společnosti Chevron na terminál Kitimat s kapacitou 5+5 MTPA se vč. navazující infrastruktury šplhají na 27 miliard USD.

Pronájem plovoucích terminálů umožní i za současné nízké ceny plynu těžbu na polích, kde pozemní terminál nedává smysl. Prvním zákazníkem je Kamerun, který Hilli Episeyo od tohoto měsíce využije na poli Kribi. Délka kontraktu je osm let.

Ve výstavbě jsou další dvě sesterské lodě, z nichž první je určena pro tendr v Rovníkové Guiney. K lednu 2017 byly dle IGU ohlášeny záměry na celkem 24 FLNG s kapacitou 156 MTPA. Nové FLNG si nechávají stavět společnosti Petronas, Exmar, Eni a několik dalších společností.

Akcie a podíly
Nejpřístupnější a nejvyspělejší akciový trh světa se nalézá v USA, proto jsou zvoleny společnosti zde kótované. Specifikem amerického trhu je čtvrtletní výplata dividend, jíž výše je vyhlašována dle hospodářských výsledků za dané čtvrtletí. Můžeme tedy až čtyřikrát do roka obdržet poměrnou část zisku společnosti. Dalším specifikem, na který nejsme z ČR zvyklí, je kapitálová a příjmová organizační optimalizace společností. Řada níže uvedených společností je limitovaným partnerstvím (mají LP v názvu) využívajícím pro management a další činnosti mateřské společnosti. Do majetku partnerství se přesouvají lodě mající zajištěný pronájem. Pokud platnost kontraktu vyprší, převádí se zpět do mateřské společnosti. Důvody jsou hlavně daňové a kapitálové – partnerství umožňuje snadné a opakované spolufinancování emisí akcií resp. podílů. Všechny společnosti a partnerství kótované na burze samozřejmě podléhají dohledu americké komise pro cenné papíry (SEC).

Profily jednotlivých sledovaných veřejně obchodovatelných společností najdete na samostatných stránkách:

Zajímavosti