Ve 41. týdnu pokračovaly akcie zahrnuté do UP indexů v poklesu, což bylo v souladu s ostatními tituly na akciových trzích v USA. Dobrou zprávou je, že nadále klesal objem. Horší je potvrzená sestupná trendlinka s vrcholy 5. 2. 2018, 11. 6 2018 a 8.10.2018, byť stále se jedná o celkový pohyb do strany. Jsme tedy ve fázi očekávání a teprve pohyb doprovozený zvýšeným objemem bude směrodatný.

Oproti minulé zprávě došlo k posunu předpokládaného rozhodného dividendového dne u společnosti Dynagas LNG LP na 18. října. K diferenciaci indexů tak dojde až tento týden.

Dění na na trhu spotových cen jsme vyjádřili ve včerejším článku a zde se tedy jen omezíme na konstatování, že současný růst spotových cen nemá na sledované společnosti bezprostřední vliv, vyjma společnosti Golar LNG (GLNG) a GasLog (GLOG i GLOP), které se dle zpráv podařilo zafixovat stávající ceny. Pro další podrobnosti budeme muset vyčkat konferenčních hovorů k výsledkům za třetí čtvrtletí.

 

UP Total Return index námořní přepravy LNG 199,5
Změna -24,8
UP cenový index námořní přepravy LNG -51,1
Změna -24,8
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG 754,2
Změna -120