V našem letním článku o námořní dopravě LNG pro časopis Plyn jsme už stihli upozornit na nezvyklý růst spotových cen. Nyní přišel čas na další pohled.

Letní růst spotových cen souvisí s rostoucí nabídkou i poptávkou LNG. Začaly nabíhat americké zkapalňovací terminály i ruský Jamal. Do provozu byly uvedeny také FLNG Prelude a Hilli Episeyo. Pozitivní nálada odvětví je posilována i takřka každodenními informacemi o dalších a dalších projektech, rozšířeních i úpravou stávající infrastruktury (např. Panamského průplavu, o kterém jsme několikrát v souvislosti s LNG informovali). Zároveň je lodními společnostmi ohlašován nedostatek volných LNG tankerů.

To vše se projevuje na růstu spotových cen. V srpnu byla denní sazba z Atlantiku do Asie 75 000 USD (pro tanker s pohonem TFDE a kapacitou 160 000 m3), začátkem října se vyšplhala na 90 – 95 000 USD (zdroj: World Energy News). Očekává se, že pro zimní období, kdy je nejvyšší poptávka, ceny vzrostou na 115 – 120 000 USD. Pro kategorii lodí typu ME-GI/XDF budou ceny ještě vyšší.

Jak jsme ve zmiňovaném článku uvedli, spotové ceny nejsou pro ekonomiku přepravních společností to nejdůležitější. Bude zajímavé sledovat komentáře k výsledkům přepravních společností. Otázkou je, zda se podařilo spotové ceny zafixovat do delších kontraktů a v jakém poměru. Je pravděpodobné, že řada společností reálně funguje za nižší dříve zafixované kontrakty a současné ceny se jich netýkají. Druhou otázkou je vývoj u lodí poháněných parními turbínami, které kvůli své nevyhovující nákladovosti začátkem roku stěží provozní náklady pokrývaly. Tyto lodě stále tvoří přes polovinu světové floty.

Pro získání širší perspektivy se podívejme na UP indexy námořní dopravy LNG, které současný spotový optimismus nepotvrzují. Je vidět zlepšení situace, ale ceny akcií jdou stále spíš do strany než nahoru.

 

Možná jsme příliš skeptičtí, ale domníváme se, že vzhledem k nedostatku volných lodí, preferencí dlouhodobých kontraktů a složení lodí se současné ceny týkají menšiny společností a tvoří onu pověstnou špičku ledovce. Přesto dobře ilustrují vývoj, kterým odvětví LNG jde, a tím je růst.

Dnes jsme publikovali odkaz, kde jsou dobře vidět zamýšlené nové zkapalňovací terminály, které do provozu vstoupí po roce 2020. V kontrastu uveďme, že dle Iaina Rosse, CEO Golar LNG, je celosvětově objednáno 66 nových lodí s dodáním v průběhu dvou let a víc se jich postavit nestihne. Nedostatek lodí by tedy měl přetrvávat po dobu několika příštích let.