I tak by mohlo znít jedno z mnoha možných poděkování za tuto báječnou demokratizační investiční možnost, kterou jsme po předcích zdědili. Jsou dávnými průkopníky aktuálních módních investičních řešení jako crowfunding a start-upy, jenže poskytují navíc i velmi dobrou ochranu rovných příležitostí – tím nemyslím otázku genderovou, ale velikosti kapitálu.

Přímá investice na burze nabízí odpovědnost a samostatnost. Jen investor je sám sobě zodpovědný za svá rozhodnutí a z toho plynoucí důsledky. Je škoda, že v naší zemi necháváme burzu zajít na úbytě a peníze investujeme hlavně kolektivně v zahraničí nebo i mimo region V4, kde je dostupná kvalitní burza.

Možná to souvisí s populární vírou v „něcismus“, v existenci tajemné vyšší síly, předurčenost a posledního arbitra. Že na důchody vždycky bude a On se o nás postará. I když je to občas hulvát s jinými zájmy.