Tento příspěvek jsme převzali od našeho spolupracovníka pana Emila Dočkala z Dower-D. Vyjadřuje naše názory na investování jako nepolitickou záležitost, která nejen spojuje, ale do značné míry i osvobozuje a otevírá nové obzory.

Nechci slevu zadarmo. Klasika, která mně pořád a pořád fascinuje. AkceSlevaZadarmo! Napadá vůbec někoho, když poslouchá lákavé nabídky, že je vlastně všechno špatně?

ZADARMO

Lákavé a zákeřné! No, nechtějte to, když je to zadarmo nebo skoro zadarmo. Nulový úrok. Zadarmo. Zákeřná slovíčka. Nevýhodná pro obě strany. Nabízející strana se jimi zbavuje veškeré zodpovědnost. “Dostal jsi to zadarmo, tak co po mně chceš?” A obdarovaný? Proč by mělo být kvalitní něco co je zadarmo?

SPOLUPRÁCE

A stejné jako v módu “ZADARMO” to někdy může být i se SPOLUPRACÍ. Často se v lepším případě v sobě skrývá směnný obchod, ale častěji i podvod a přesouvání zodpovědnosti na jiného. “Drobnými” případy počínaje – “…ale tu střechu přece zfušovala jiná firma, ne ta moje, já jsem opravu jen zprostředkoval, tak co po mně chcete?” – a velkými, například spadeným mostem u Studénky konče. V takových případech bývají kauzy “sofistikovanější”. Přesněji: často zamlžovány tzv. válkami advokátů.

Kde se ztratila zodpovědnost konkrétního člověka? Žádného lidského faktoru, konkrétního člověka! “Já jsem tady u soudu sice jako obviněný Franta Vopička, ale sedím tu hlavně proto, abych ukázal na chybu lidského faktoru, který celé neštěstí svádí na mně.

INVESTOVÁNÍ

A nyní k hlavnímu tématu. Dovolím si problém vysvětlit na tolik diskutované důchodové reformě. Silou byl schválen třetí pilíř, silou byl zrušen. Neprospělo to ničemu a nikomu. Třetí pilíř byla v zásadě správná myšlenka, jenom špatně konstruovaná, špatně vysvětlená a nakonec i špatně uvedená do života.

Investování není ani levé ani pravé. Je tedy vhodné doopravdy pro všechny a nemusí se prosazovat slovy. Žádné jsme strana/hnutí pro všechny. Národní fronta byla také pro všechny. A víme jak to dopadlo. Investování v souvislosti s důchody vlastně také vede k onomu zrušenému třetímu pilíř. Ovšem úplně jinou cestou.

Navíc je taková “investiční” důchodová reforma užitečnou teoreticky/praktickou a reálnou kuchařkou investování. Budoucí generace, kterých se důchody především týkají ji rychle pochopí a přijmou za svou. Navíc může být sympatická i lidem, kteří jsou již otráveni politikou. Ta se totiž nebude do důchodů plést.

ZÁVĚR

Čtenář možná očekával něco jiného. O investování už toho ale bylo napsáno spousta a přesto lidé stále zaměňují investování s utrácením. Do bazénu na zahradě investujeme jenom tenkrát, když vybíráme vstupné. Jinak je to soukromá spotřeba. Žádná investice. Investováním se rozumí jen a jen generování peněz penězi. A právě to se nám bude k stáru hodit!