Varšavská burza cenných papírů (GPW) podepsala s Arménskou centrální bankou (CBA) jako majoritním vlastníkem termínovou listinu o jednáních o akvizici 65 % Arménské burzy cenných papírů (AMX).

Předběžné odhadované ocenění 100% AMX je přibližně. 5,8 milionu PLN (1,6 milionu USD).

Dne 18. září 2020 podepsaly správní rada Varšavské burzy cenných papírů (GPW) a Arménská centrální banka (CBA) termínový list týkající se jednání o nákupu 65% většinového podílu na Arménské burze cenných papírů (AMX) společností GPW. Dohoda není závazná. Konečné podmínky akvizice budou mimo jiné záviset na výsledcích náležité péče a nezbytných podnikových schválení.

“Vztahy mezi GPW a Arménskou centrální bankou znamenají pro obě strany dohody dobré zprávy.” Mnoho odvětví arménského hospodářství hledá kvalitní investice, takže země má obrovský růstový potenciál. Investice jsou hnací silou ekonomického růstu, zejména na rozvíjejících se trzích. Podle mého názoru by akvizice společnosti AMX společností GPW dala arménskému kapitálovému trhu možnost zrychlit růst, zatímco varšavská burza cenných papírů by mohla přinést uspokojivou návratnost investice. Je rovněž důležité, že Polsko podporuje rozvíjející se trhy. Je to dobrý směr, “uvedl Jacek Sasin, polský místopředseda vlády a ministr státních aktiv.

Termínový list podepsaný GPW a CBA definuje rámcové podmínky dalších jednání zaměřených na dohodu o potenciální investici. V dalším kroku GPW provede náležitou péči, vypracuje pětiletý plán rozvoje Arménské burzy cenných papírů ve spolupráci s CBA a AMX a definuje konečné podmínky investiční dohody, které se mohou lišit od rámcových podmínek .

„GPW je stabilní a stabilně rostoucí společnost v srdci polského kapitálového trhu a lídr v oblasti burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě. Jsem si jist, že rozsáhlé zkušenosti a kompetence získané na varšavské burze cenných papírů za posledních 30 let zajistí úzký a plodný vztah s arménským finančním trhem“, uvedl Dominik Kaczmarski, vedoucí odboru analýz a výkaznictví na polském ministerstvu státních aktiv a předseda dozorčí rady varšavské burzy.

Jako součást svých analýz předcházejících zpracování termínu, GPW definovala seznam více než tuctu potenciálních strategických projektů zaměřených na dlouhodobý rozvoj arménské burzy cenných papírů. Mezi klíčové oblasti rozvoje patří implementace inovativních řešení založených na nejmodernějších technologiích, organizace obchodu s komoditami, podpora dvojího seznamu emitentů GPW a AMX a zajištění moderní obchodní platformy.

“Vidíme mnoho oblastí, kde bychom mohli pokročit v rozvoji arménského kapitálového trhu.” Mezi primární oblasti patří digitalizace a automatizace procesů, které jsou nyní klíčovými pilíři burz ve vyspělých ekonomikách. Potenciální akvizice AMX by nám pomohla rozšířit naše služby a urychlit implementaci strategie # GPW2022. Na druhé straně by to otevřelo know-how skupiny GPW Arménské burze cenných papírů“, upozornil Marek Dietl, prezident správní rady GPW.

Konsolidované výnosy skupiny AMX dosáhly v roce 2019 6,4 milionu PLN (1,71 milionu USD), EBITDA 2,0 milionu PLN (0,53 milionu USD) a čistý zisk 1,3 milionu PLN (0,35 milionu USD). Celková aktiva skupiny AMX dosáhla PLN 6,5 milionu (1,73 milionu USD) k 31. prosinci 2019. Předběžné nezávazné odhadované ocenění 100% vlastního kapitálu AMX se rovná účetní hodnotě společnosti k 30. červnu 2020, tj. Přibližně. 5,8 milionu PLN (1,6 milionu USD). Potenciální kupní cena úroku v AMX, kterou má zaplatit GPW, bude potvrzena po dokončení náležité péče.

“Jsme rádi, že jsme dosáhli dohody o základním rámci naší budoucí spolupráce s varšavskou burzou.” Tato oboustranně výhodná dohoda má pro obě strany dlouhodobý strategický význam a jsme rádi, že můžeme konstatovat, že WSE vnímáme jako partnera sdílejícího naši vizi budoucího rozvoje kapitálových trhů. Vedení WSE v tomto podniku poskytuje příležitost k přenesení jejich zkušeností a know-how a transformaci AMX na robustní, inovativní a pohodlnou platformu, která slouží jako brána pro investory na nové trhy. To také povede k naplnění našich společných aspirací na regionální expanzi“, řekl Martin Galstyan, předseda Arménské centrální banky.

Hlavní činností skupiny AMX je organizování obchodu s finančními nástroji a provozování clearingového centra a vypořádací instituce pro transakce s finančními nástroji v Arménii. Společnost má sídlo v arménském hlavním městě Jerevanu. Arménská centrální banka drží 85% AMX. Podle memoranda CBA zvýší svůj podíl na 90% a GPW následně od CBA koupí 65% AMX. Po uzavření dohody bude CBA držet 25% AMX a zbývajících 10% získá třetí strana, která bude jmenována společností GPW.