• Růst hodnoty zobchodovaných akcií pomocí Electronic Order Book na hlavním trhu WSE o 20 % meziročně na 21,9 miliardy PLN v září 2018
  • Pokles celkového objemu obchodování s futures o 1,7 % meziročně na 720,3 tisíc smluv v září 2018
  • Zvýšení celkového objemu obchodu s elektřinou o 145,7 % na 30,8 TWh v září 2018
  • Zvýšení celkového objemu obchodu se zemním plynem o 39,6 % meziročně na 19,4 TWh v září 2018

Celková hodnota obchodování s akciemi na hlavním trhu WSE činila v září 2018 25,2 miliardy PLN, což představuje meziroční nárůst o 28,7 %. Hodnota obchodování s akciemi přes Electronic Order Book (EOB) se v září 2018 zvýšila o 20 % na 21,9 miliardy PLN. Průměrná denní hodnota obchodu s akciemi pomocí EOB činila v září 2018 1,1 miliardy PLN, což představuje nárůst o 26 % meziročně. Index WIG zaznamenal na konci září 2018 hodnoty 58 974,76 bodů, což představuje meziroční pokles o 8,3%.

Celková hodnota obchodování s akciemi na trhu NewConnect se meziročně snížila o 6,1 % na 114,9 milionů PLN. Hodnota obchodování s akciemi přes EOB na trhu NewConnect se meziročně snížila o 6,5% a činila 102,6 milionu PLN v září 2018.

Celkový objem obchodů s deriváty činil 720,3 tisíc kontraktů v září 2018, což představuje meziroční pokles o 1,7 %. Objem obchodů s měnovými futures se zvýšil o 3,6 % na 135,8 tisíc kontraktů.

Hodnota emisí nestátních dluhopisů uvedených na trh Catalyst k 31. září 2018 činila 83,1 mld. PLN ve srovnání s 68,6 mld. PLN ke konci září 2017. Hodnota obchodu s nestátními dluhopisy na EOB Catalyst klesla meziročně o 32,8% na 154,5 milionů PLN v září 2018.

Celková hodnota obchodování s dluhopisy na TBSP činila v září 2018 40,5 mld. PLN, což představuje meziroční pokles o 36,5%.

Celkový objem spotových a forwardových transakcí s elektřinou činil v září 2018 30,8 TWh, což představuje meziroční nárůst o 145,7%. Objem forwardových transakcí s elektřinou se meziročně zvýšil o 167,4% na 28,6 TWh.

Celkový objem transakcí se zemním plynem činil 19,4 TWh v září 2018, což představuje meziroční nárůst o 39,6%. Objem obchodu na spotovém trhu se snížil o 39,2% na 0,9 TWh. Objem obchodu na forwardovém trhu vzrostl o 48,5% a činil 18,6 TWh.

Kapitalizace 421 polských společností uvedených na hlavním trhu byla na konci září 2018 činila 624,62 mld. PLN (146,23 mld. EUR). Celková kapitalizace 470 tuzemských i zahraničních společností uvedených na hlavním trhu WSE činila 1 235 PLN , 93 mld. EUR (289,35 mld. EUR) ke konci září 2018.

(zdroj: tisková zpráva WSE)