V úterý 15.11.2016 se konala v Praze u za účasti DOWER-D další důležitá jednání ke Kongresu UP forum 2016! Mimo jiné i klíčové jednání s paní Zuzanou Šolcovou, výkonnou ředitelkou Asociace energetických Manažerů, AeM – Praha, ČR. Spolu s Unií společností finančního zprostředkování a poradenství, USF ČR – Praha, tak byly definovány oba hlavní “konce” pomyslného lana “těch nahoře a těch dole”, které umožní realizovat Kongres UP forum s tématikou energetika, v nové, v ČR zatím neznámé formě. V roce 2017 přibudou další tématická témata.

Jednání ukázala, jak široký a efektivní záběr nově zvolená forma má. Objevily se ovšem – a hlavně  řešily! – i úplně nové a svým způsobem i nečekané úkoly. Především se zúčastnění už dlouhodoběji shodují v názoru, že akce takového rozsahu a záběru – od geopolitického vrcholu až k výkonným finančním poradcům – je nutné připravit v několika fázích. Proto byl Kongres UP forum 2016 rozdělen do dvou částí. První, neveřejná, se uskuteční v původním termínu na počátku prosince 2016. Na ní sladí organizátoři, lídři a protagonisté kongresu svá stanoviska a odsouhlasí jednotný postup. Ve druhé polovině února 2017 se pak uskuteční hlavní část Kongresu UP forum 2016.