Přebíráme aktuální blog Emila Dočkala z webu dower.cz. Důchody a příjmy formou samostatných investic zajímají i nás.

Nedávno jsme se v sérii článků napsaných pro portál Kurzy.cz věnovali akciím ČEZ. Ze seriálu vyplynulo i jedno velmi zajímavé a aktuálně i důležité téma. „Reforma, nebo spíš nereforma, důchodů“.

Mimo jiné jsme v seriálu napsali: Neřešíme budoucnost, byť se pořád a pořád dokola odvoláváme na naše děti a vnuky. Vymýšlíme nesmysly. Lpíme na starých postupech. Léta a léta v řadě důchodových komisí řešíme pořád dokola „reformu důchodů“ aniž bychom cokoli vyřešili. Přitom by celou důchodovou reformu „na startu“ ustál ČEZ a jeho dividendy. Stačí si jen vzít do ruky tužku a kalkulačku a trochu počítat. Že to není možné? 

Dvakrát danit dividendy, nejdříve ve firmě ze zisku a pak ještě jednou investorům z dividendy, to možné je? Nelpěme pořád hloupě na reformách důchodových systémů. Vytvářejme podmínky, aby se každý člověk ve svobodné společnosti mohl o sebe postarat sám. Jak?


MLADÍ INVESTOŘI

Akciové spekulace ovlivňují, stále víc a víc, dlouhodobí investoři, kteří se rekrutují, možná překvapivě, z mladších a mladších ročníků. Téma zajímá víc a víc mileniálů. Mají liberální vidění světa, nezajímá je pravolevý pohled na svět a uvažují pragmaticky. Sází na vlastní rozum a méně podléhají horkým tipům a účelovým doporučením. Netrpí rovnostářskými stereotypy. Ověřili jsme si to i v reakcích na myšlenky vyjádřené ve vzpomínané sérii „Investovat do akcií ČEZ nebo raději utéci?“: „Mně se vaše názory líbí, ale kde máte jistotu, že peníze zase někdo nezneužije na nákup taštiček pro „důležité sekretářky, které pracují tvrdě jako koně?“  To je velmi přesně vyjádřená pochybnost.


STARÉHO PSA NOVÝM KOUSKŮM NENAUČÍŠ

Bohužel i sebelépe mentálně a technicky připravený investor těžko získává skutečně věrohodné záruky a garance poctivého postupu. O důvěře ani nemluvě! Vlastní rozum, ankety, referenda a podobné nástroje získávání informací mohou být a jsou zajímavé, ale důvěryhodná věrohodná informace přece jen chybí. Česká extrémně rovnostářská společnost dlouhodobě a bohužel i stejně rovnostářsky přistupuje i reformě“ důchodů.

VYBÍRÁNÍ AKTIVA
Mladí podvědomě vnímají a cítí, že by se měli odhodlat k pravidelnému a dlouhodobému investování. Problémem ale je jaké si vybrat aktivum? Nejlépe v soutěži o nejvhodnější aktivum pořád vycházejí akcie. Má to ale háček. Dospělí lidé stojící na začátku své profesní kariéry musí řešit jiné priority než je investování a zabezpečení na stáří. Navíc je to tak daleko! Na cenné papíry mnoho peněz nezbývá – a konce nevidět! Tradiční brokeři jsou pro mnohé příliš drazí a stát drobnému“ investování nepřeje. Raději rozdává dotace velkým firmám a lidi drží v zaměstnaneckém otroctví s příslibem rovnostářského důchodu. Aby, probůh, nikdo nevyčníval.


NEOPAKOVATELNÁ AMBICE ČEZ
ČEZ, ve kterém je majoritním akcionářem stát má ambici opravdovou reformu „důchodového myšlení“ odstartovat. Ne reformu důchodů, ale reformu důchodového myšlení.

REFORMOVAT INVESTIČNÍ POLITIKU NE DŮCHODY
Především je nutné reformovat investiční politiku státu. Ne důchodů! O dvojím zdanění dividend už byla řeč. Pak je nutné vytvořit jasná a dobře kontrolovatelná a vymahatelná pravidla pro investování a pro brokery. To moc práce nedá. Už dnes se o skupinu mladých investorů – potenciálních důchodců, dnešních mileniálů – někteří brokeři zajímají. Nabízejí nákupy akcií téměř bez poplatků. Samozřejmě první vlaštovky mají své mouchy. A to je úkol pro stát. Neřešit důchody, ale zajistit bezpečnost investic, V žádném případě však investorům do jejich investičních rozhodnutí nemluvit. Učíme se konáním a ne ve  workshopech.

NABÍDKA
Ale to už je jiná kapitola. DOWER-D se do řešení rád zapojí!