V pátek oznámil Dynagas LNG Partners dlouho očekávanou zprávu, kterou byla výše dividendy za Q4 2018. Byť po posledním konferenčním hovoru cena spadla o 50 %, management ujišťoval, že pokles ziskovosti je krátkodobý a dividenda udržitelná.

Přesto, když cena ukázala na dividendový výnos přes 25 % p.a., bylo pravděpodobné, že dividenda bude snížená. Její stávající čtvrtletní výše byla 0,25 USD a očekávala se redukce o 10-15 %. V pátek byla ale ohlášena nová dividenda 0,0625 USD. Významný je komentář CEO Tonyho Lauritzena, který uvádí, že říjnové refinancování bondů ve výši 250 milionů USD je problematičtější a vyžádalo si ono snížení, které může dál pokračovat. Samotný byznys společnosti ale funguje dobře.

Dividenda preferenčních akcií A byla ohlášena pár dnů před tím v nezměněné výši, nyní se ještě čeká na preferenční akcie B. Podle materiálu podaného k SEC bude v řádné výši.

Zdá se, jako by managementu vůbec nezáleželo na kurzu podílu (DLNG je partnerství typu MLP) a zatímco jiná partnerství ohlašovala zpětné odkupy, zde je aktivita až opačná. Čím nižší kurz, tím líp. Situace je každopádně nejasná, očekává se, že po dnešní otevření nastane pád k 1,5 USD a ještě níže. To přiživuje spekulace, že cílem je stažení DLNG z burzy ovládnutím 80 % akcií, dlouhodobě jich generální partner Dynagas Ltd. drží 40 %. Ztráta důvěry k CEO je jasná.

Tony Lauritzen, generální ředitel společnosti Dynagas LNG Partners LP, poznamenal: “Naše představenstvo se domnívá, že rozhodnutí omezit distribuci hotovosti podílníkům je nezbytné, aby se zachovala větší část hotovosti vytvořené z dlouhodobých smluv v rámci partnerství, aby se udržela stabilní hotovostní rovnováha a usnadnilo refinancování dluhopisů v hodnotě 250 milionů dolarů, které vyprší 30. října 2019. Úroveň budoucích rozdělování peněz podílníkům, která může být dále snížena nebo zrušena představenstvem partnerství, bude mimo jiné záviset na konečných podmínkách refinancování, včetně úrovně (pokud existují) nebo nově vydaných (případně) vydaných cenných papírů ze strany partnerství v souvislosti s takovým refinancováním. Partnerství se domnívá, že snížení výše popsané distribuce hotovosti neodráží provozní výkonnost partnerství, přičemž naši dopravci LNG nadále vytvářejí stabilní a předvídatelné dlouhodobé peněžní toky z dlouhodobých smluv s vysoce kvalitními protistranami. “

Podívejme se celou záležitost  z širšího pohledu. MLP je finanční vehikl závislý na pravidelných dividendách (resp. distribuci) spojených s potenciálem kurzového zisku. Jakékoliv snížení výnosu je bráno velmi negativně, zvlášť když měla být distribuce “udržitelná”. Může být současná situace hrána managementem férově a ve prospěch Dynagas LNG Partners?

CEO se odkazoval na potíže s refinancováním dluhopisů, zajímavý je ale fakt, že loď Lena River byla krátkodobě poskytnuta Cheniere za úplatu 68 tis. USD denně, i když má platný kontrakt s Novatekem pro terminál Jamal (byť za nižší cenu). Novatek nehlásil žádné problémy svého terminálu, které by jej mohly vést k uvolnění lodi.

Zároveň 31. prosince 2018 měla vypršet prodloužená opce na 49% podíl ve čtyřech nových jednotkách odolnosti ARC7 Clean Horizon, Clean Vision a Clean Ocean s Clean Planet. Této opci se bohužel netýkaly žádné dotazy během konferenčních hovorů, takže prakticky víme jen o její existenci.

Nevíme tedy, proč je problémem refinancování ani o jakou celkovou částku se jedná. Víme jen, že DLNG se posunul ze zajímavého instrumentu do spekulační oblasti.