V poslední době se objevilo několik knih, starších i novějších, které zajímavým a podnětným způsobem doplňují náš pohled na současné dění. Třeba zaujmou i vás a určitě uvítáme vaše názory, pokud jste tyto tituly už četli.

První je kniha Jeremyho Millera nazvaná Základní pravidla Warrena Buffetta. Obsahem knihy je přesně to, co její titul slibuje. Popisuje historii společnosti Buffet Partnership Limited, konkrétně období 1956-1970. Na základě dopisů autor analyzuje a velmi dobře přibližuje nejen metodu, ale i myšlenkové pozadí Buffettovy investiční činnosti. Buffet z ní vychází jako někdo, kdo je  od začátku věrný svému přesvědčení. Ať se to týká hodnotového investování založeného na myšlenkách B. Grahama, tak i na věrnosti a odpovědnosti svým partnerům – spoluinvestorům. Kniha je dále inspirativní v tom, jak přibližuje začátky W.B. s malým kapitálem. Samozřejmě, trh se od 60. letech změnil, ale i nezměnil. Díky on-line přístupu je možné hledat hodnotné společnosti prakticky kdekoliv.

Oproti rozšířené představě Buffetta skupujícího a ovládajícího podniky ukazuje tři metody, které využíval současně. Ovládnutí bylo jen jednou z nich, i když popisy těchto jednání jsou působivé. Nejinspirativnější mi ale připadly dvě věci: Stanovení investičního cíle (být o 15 % lepší než Dow) a zdůvodnění zaměření na maximálně šest akcií, kdy je každý investiční nápad posuzován z pohledu navýšení pozice v nejlepším titulu portfolia. Musím uznat, že to přispělo k výrazné redukci mnou držených titulů, a to je mým základním pohledem spíše technická analýza než fundament.

Knize musím bohužel vytknout špatnou úroveň překladu, byť z pohledu stylistického jde o překlad velmi dobrý. Z odborných pasáží ale je vidět, že překladatel a kupodivu ani odborná korektorka občas nevědí přesně, o čem text pojednává.

To ale nic nemění na tom, že jde o velmi dobrý titul a je dobře, že je dostupný i v našem jazyce.