V Ústavu mezinárodních vztahů v.v.i. byl dnes slavnostně zahájen provoz nového Centra energetické politiky (CEP), a to křtem první publikace Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR.

Centrum rozšiřuje výzkumnou činnost týmu kolem Lukáše Tichého, připomeňme např. letošní přednášky o íránském plynárenství nebo transportní infrastruktuře v ČR. Přítomnost zvláštního velvyslance pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky nabízí naději, že práce tohoto think-tanku bude mít reálný dopad. Kladem je zaměření centra na energetickou bezpečnost celé EU a nikoliv pouze ČR:

“Primárním cílem CEP je průběžně monitorovat a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. V rámci těchto vnějších energetických vztahů EU, se CEP zároveň zaměří na identifikaci hlavních energetických otázek, které přispívají či naopak brání rozvoji vzájemné energetické spolupráce.”

 

Byť jsme křtěnou knihu ještě nečetli, bude nepochybně zajímavá. Recenzent Zbyněk Dubský (VŠE) zdůraznil, že nesporným kladem jsou aktuální, důkladně ozdrojovaná a ověřená data. Jak řekl Lukáš Tichý, existuje trojí přístup teroristických organizací k energetice a infrastruktuře. Buď na ni útočí, útoky vyhrožují a nebo ji využívají pro své politické cíle:

“Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací na Blízkém východě a v severní Africe, jako je al-Káida a Islámský stát, ale také Kurdská strana pracujících (PKK). Stejně tak je energetika používána jako nástroj zastrašování nebo vydírání, například libanonským hnutím Hizballáh, palestinskou politickou a teroristickou skupinou Hamás, panislámským politickým hnutím Hizbut-Tahrir a Muslimským bratrstvem na Blízkém východě a v severní Africe.”

Arabista Jan Veselý přiblížil dění a motivace na Blízkém východě. Podle něj je jedním z důvodů je jeho postavení jako zdroje a absence budování a rozvíjení inovativního potenciálu (s výjimkou Státu Izrael). Evropa by měla v rámci důrazu na obnovitelné zdroje ve vlastním zájmu podporovat i snižování závislosti zemí na exportu energetických surovin a přispět tak k budoucí stabilitě regionu.

Je dobře, že ÚMV dal pro vznik centra prostor. Energetika se svou dlouhodobou setrvačností a finanční náročností představuje jeden ze základních bezpečnostních pilířů. Přejeme centru a celému týmu úspěch.

Personální složení centra: Lukáš Tichý, Nikita Odintsov, Jan Prouza, Jan Mazač, Michaela Prouzová

Ke knize se v dohledné době vrátíme podrobněji.