4. října proběhla pravidelná tříměsíční úprava váhového složení UP indexů námořní přepravy LNG.

Váhové složení UP indexů námořní přepravy platné od 3. července 2020

TitulAktuální váhaVáha duben-červenVáha leden-březen 2020Váha říjen-prosinec
2019
Váha červen-září
2019
Váha duben-červen
2019
Váha září-březen
2018-2019
DLNG4,18 %1,53 %1,26 %0,96 %0,72 %1,65 %5,55 %
FLNG9,08 %9,12 %9,37 %8,27 %8,87 %--
GLOP6,94 %4,19 %13,24 %15,87 %13,69 %14 %12,86 %
GLOG8,64 %10,02 %13,25 %16,68 %16,15 %19,18 %16,47 %
GLNG21,65 %29,72 %23,44 %21,63 %26,03 %28,9 %30,53 %
GMLP6,268,98 %10,47 %11,26 %11,14 %12,14 %11,89 %
HMLP10,39 %8,45 %8,71 %8,48 %7,99 %8,58 %7,56 %
TGP32,8727,99 %20,26 %16,84 %15,41 %15,55 %15,14 %

Více o UP indexech najdete na samostatné stránce.