Uplynulý týden lze charakterizovat dvěma čísly UP indexů námořní přepravy LNG: UP Total Return index odepsal téměř 116 bodů a UP objemový index připsal 4798 bodů. Jinými slovy velký pokles, ohromný objem.

English comment is available on Seeking Alpha.

Komentář k uplynulému vánočnímu týdnu začínáme přehlednou tabulkou, stojí za to.

Aktuální hodnoty UP indexů námořní přepravy LNG k 23. srpnu 2019:

UP Total Return index námořní přepravy LNG-132.23

Změna + 14.55
UP cenový index námořní přepravy
LNG
-393.85

Změna + 14.55
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG5109.61

Změna - 1681.07
UP index objemu preferenčních akcií námořní přepravy LNG-69.99

Změna + 16.65

Grafické zobrazení ukazuje hodnoty ještě lépe. UP TR index se dostal do záporu, hodnoty se blíží těm z let 2016 a nárůst objemu je podobný tomu z prosince 2015, který předznamenal pozdější růst.

K předvánočnímu uklidnění nedošlo, naopak. Poklesy byly ještě výraznější. DLNG odepsalo 17 %, GLOP -14,6 %, GLOG -13% a HMLP -10 %. Objemy byly největší 20. prosince a většinou (kromě HMLP) šlo o stlačení růstu cen, takže na svíčkovém grafu vznikly dlouhé knoty:

 

ALE! Podíváme-li se na intradenní grafy, uvidíme něco úplně jiného:

Oba grafy, jak Volume at Price tak 30 min. svíčkový graf ukazují, že prakticky celý objem byl uskutečněn po zavření trhu a jednalo se pravděpodobně o buyback. Podobné dění můžeme vidět i u GMLP a GLOP. Upozornění: intradenní grafy pocházejí od mého brokera a skutečné nákupy mohly být vyšší. I tak je ale nárůst objemu významný.

Objemy
Objemově byly nejvýraznější všechny nahoře jmenované tituly, tedy TGP, GMLP a GLOP, podobně vysoký byl u GLNG s dvojnásobkem týdenního průměru a HMLP, které mělo objem prakticky trojnásobný. DLNG měl objem zvýšený, ale nikoli jako předešlé tituly.

Zajímavost na konec
Pročítal jsem si diskuse a články na SeekingAlpha a dokumenty zveřejněné DLNG u SEC. Uvědomil jsem si své klapky na očích, kdy automaticky předpokládám stejnou výši plateb po celou dobu trvání kontraktu. Konkrétně u DLNG ale vychází denní pronájem následovně:

2018: 57 142 USD
2019: 60 370 USD
2020: 62 795 USD

Nejsou to výrazně odlišné částky a mohou být ovlivněny začátkem a koncem kontraktů. Ale to, že neznáme vnitřní pravidla kontraktů platí.

LNG zajímavosti uplynulého týdne:

 

Všechny grafy najdete na samostatné stránce.

Porovnání vývoje UP Total Return indexu námořní přepravy LNG s populárním ETF SPY.