UP Total Return index74,63UP cenový index--215,07UP index objemu obchodů1304,12UP index preferenčních akcií-106,13

Aktuální hodnoty UP indexů námořní přepravy LNG k 18. únoru 2019:

UP Total Return index námořní přepravy LNG 74,63

Změna + 53,75
UP cenový index námořní přepravy
LNG
-215,07

Změna + 53,75
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG 1304,12

Změna – 183,48
UP index objemu preferenčních akcií námořní přepravy LNG -106,13

Změna + 23,75


Copy  

Představujeme novou rodinu UP indexů námořní přepravy LNG

  • Celosvětově unikátní indexy
  • Reprezentativní: složeny ze sedmi nejvýznamnějších v USA kótovaných společností
  • Přehledné: poskytují srovnání vývoje odvětví

Ve světové premiéře představujeme tři investiční indexy, které snadno přiblíží vývoj sektoru námořní dopravy LNG. Na konci ledna 2019 jsme do rodiny přidali také graf preferenčních akcií námořní přepravy LNG.

Zveřejňujeme tři indexy: UP Total Return index námořní přepravy LNG, UP cenový index námořní přepravy LNG a UP index objemu obchodů. Všechny jsou složeny z hlavních společností zabývajících se námořní přepravou LNG a jejich akcie jsou kótované v USA Jedná se o tyto společnosti: Dynagas LNG Partners LP, Golar LNG Limited, Golar LNG Partners LP, GasLog, GasLog LNG Partners LP, Höegh LNG Partners LP, Teekay LNG Partners LP. Všem se na našem webu podrobně věnujeme.

UP Total Return index námořní přepravy LNG zobrazuje absolutní hodnotu, kterou investor obdržel. K podkladové ceně jsou připočítány všechny vyplacené dividendy. Aktuální hodnota indexu je zveřejňována vždy začátkem týdne.

 

 

UP cenový index námořní přepravy LNG zobrazuje vývoj čistě na základě ceny akcií. Index je aktualizován začátkem týdne.

 

 

UP index objemu obchodů zobrazuje trendy v zobchodovaném objemu a podtrhuje nebo oslabuje vývoj cenový. Index je aktualizován v polovině týdne.

 

UP index preferenčních akcií námořní přepravy LNG sleduje vývoj preferenčních akcií společností zahrnutých do UP indexů. O jednotlivých akciích si můžete přečíst na stránkách jednotlivých společností na našem webu.

Metodika
Indexy jsou počítány na základě velikosti tržní kapitalizace každé společnosti či partnerství, takže grafy věrně odrážejí vývoj celého sektoru. Počáteční hodnota byla stanovena na 0, začátek indexů byl určen na září 2015. Od 10. září 2018 jsou použita týdenní aktuální data. Mezi společnostmi chybí Royal Dutch Shell, byť se jí na našem webu věnujeme. Je tomu tak ze dvou důvodů: 1. nejedná se o čistě přepravní společnost 2. její tržní kapitalizace je tak velká, že by vymazala vliv všech ostatních společností.

Archiv analýz
1. října 2018
Co nám ukazuje aktuální vývoj indexů? Především vliv dividend na celkový výnos, a to přes všechna jejich minulá snižování (hlavně u DLNG a TGP). Zatímco UP Total Return index je významně nad počáteční hranicí, cenový index je stále pod ní.

Na grafech je dobře vidět letní oživení způsobené nárůstem produkce v USA, Rusku i v dalších oblastech. Růst spotových cen lodí spojený s brzkým startem zimních objednávek se pozitivně projevil i na ceně akcií.

15. října 2018

Ve 41. týdnu pokračovaly akcie zahrnuté do UP indexů v poklesu, což bylo v souladu s ostatními tituly na akciových trzích v USA. Dobrou zprávou je, že nadále klesal objem. Horší je potvrzená sestupná trendlinka s vrcholy 5. 2. 2018, 11. 6 2018 a 8.10.2018, byť stále se jedná o celkový pohyb do strany. Jsme tedy ve fázi očekávání a teprve pohyb doprovozený zvýšeným objemem bude směrodatný.

Oproti minulé zprávě došlo k posunu předpokládaného rozhodného dividendového dne u společnosti Dynagas LNG LP na 18. října. K diferenciaci indexů tak dojde až tento týden.

Dění na na trhu spotových cen jsme vyjádřili ve včerejším článku a zde se tedy jen omezíme na konstatování, že současný růst spotových cen nemá na sledované společnosti bezprostřední vliv, vyjma společnosti Golar LNG (GLNG) a GasLog (GLOG i GLOP), které se dle zpráv podařilo zafixovat stávající ceny. Pro další podrobnosti budeme muset vyčkat konferenčních hovorů k výsledkům za třetí čtvrtletí.

22. října 2018

42. týden přinesl růst UP indexů námořní dopravy LNG, a to na všech frontách. Za zvláštní upozornění stojí nárůst objemu u titulů Dynagas LNG LP, GasLog Ltd. a Golar LNG. Titul DLNG byl navíc posílen rozhodným dnem pro čtvrtletní dividendu a díky ní nastalo očekávané rozevírání indexů.

Zastavme se krátce u objemů. Zatímco objem u DLNG narostl prakticky dvakrát a GLOG o jednu třetinu, GLNG se dostal spíš jen do lehce nadprůměrných objemů.

Nezbývá než zopakovat, že dalšími směrotvornými informacemi budou hlavně komentáře managementu ke třetímu čtvrtletí.

29. října

Minulý týden přinesl významný pokles cenových UP indexů. Přesto se dá říct, že akcie zahrnuté do indexu jen kopírovaly všeobecný vývoj.

Hlavní událostí minulého týdne bylo očekávané a do jisté míry až toužebně vyhlížené pozitivní snížení aktuální čtvrtletní dividendy u titulu GMLP (Golar LNG Partners LP) následované konferenčním hovorem GLOP (GasLog Partners LP), který potvrdil optimistický vývoj trhu.

Reakci trhu na snížení dividendy jsme popsali v samostatném příspěvku. Objem u tohoto titulu byl ale z dlouhodobého měřítka spíš jen průměrný, byť oproti posledním týdnům zvýšený. Zvýšený objem dále zaznamenal hlavně GLNG (Golar LNG Ltd.) a TGP (Teekay LNG Partners LP). UP index objemu obchodů celkově zaznamenal růst.

Byť trh klesal, nejedná se zatím o nic dramatického a dochází k odrazu od hrany trojúhelníku, o kterém jsme psali posledně. Stále tedy vyčkáváme.

Z chystaných událostí bude jistě zajímavý konferenční hovor GLNG na začátku příštího týdne.

Novinka v grafech
Do našich grafů jsme doplnili klouzavé průměry, které zjednoduší orientaci. Vybrán byl pomalý MA20, tedy průměr dvacetitýdenní.

5. listopadu 2018

V minulém týdnu došlo k výraznému růstu všech UP indexů námořní dopravy LNG. Fázi očekávání vystřídal růst, čehož důkazem je proražení trojúhelníku a růst objemu. Růst UP indexu Total Return činil +122 bodů.

Do děje vstoupily 1) růst a vyhlášení dividendy GLNG 2) výsledky a konferenční hovory GLNG a GMLP 3) rozhodné dny dividend GLOP a HMLP 4) sentiment trhů

Copy  

Vítězem růstu se staly akcie GLNG, které vzrostly přes 3USD za kus, následovány tituly GLOGGMLP. Ostatně oba tituly Golaru absolvovaly i své konferenční hovory, ze kterých největší radost způsobil návrat payout ratia GMLP nad hranici 1 (konkrétně 1,02). To spolu s dnešním rozhodným dnem dividendy dalo všechny předpoklady k růstu. Tyto dividendy se projeví v našem indexu až v příštím týdnu, ale v dnešním došlo díky výše zmíněným rozhodným dnům GLOP a HMLP k dalšímu nárůstu UP indexu Total Return oproti jednoduchému cenovému indexu.

Za zmínku stojí i zvýšený objem, který dokládá zdravé jádro růstu.

Nyní se podívejme na proražení trojúhelníku spolu s odrazem od MA20:

Dovolíme si říct, že díky uklidnění sentimentu akciového trhu mohly akcie námořní dopravy LNG využít trvale příznivé zprávy ze svého sektoru.

12. listopadu

Po výrazném růstu +122 bodů UP Total Return indexu následoval v minulém týdnu pokles o 74 bodů. U cenového grafu byl rozdíl viditelnější.

Díky dividendám GLOGGMLP došlo k další diferenciaci cenového a Total Return indexu. Ani dividendy ale nezvládly zabránit poklesu, jen ho mírnily. Objem zpětně nepotvrdil cenový nárůst a čistě technicky se všechny akcie dlouhodobě nacházejí na nebo za hranou shortu. Přesto jsme optimističtí, a to hlavně na základě vývoje odvětví a zpráv z konferenčních hovorů.

Existuje hned několik pozitivních signálů: 1) V současné době se nespekuluje o žádném snížení dividend 2) růst spotových cen způsobený soustavným růstem produkce a nedostatkem volných lodí by se měl na přelomu začít překlápět do uzavíraných střednědobých kontraktů. Do té doby ještě je prostor k růstu 3) dle konferenčních hovorů bude nedostatek lodí převládat až k roku 2021.

19. listopadu 2018

Akcie společností námořní přepravy LNG ztrácely i v minulém týdnu. Dílem přispěly výsledky za Q3, dílem sentiment celého trhu.

English comment is available on Seeking Alpha.

Konferenční hovory společností trh neuspokojily (TGP) i vyděsily (DLNG). A jen jsme zmínili, že trh nespekuluje o žádném snížení dividend, hned se právě u DLNG jedno objevilo. Sešla se zde kombinace několika faktorů: ohlášené horší výsledky za Q3 byly opravdu horší a vedly k jednorázovému poklesu pay-out ratia na 0,66. Společnosti se dále vyčítá, že není přítomna na spotovém trhu, kde denní ceny dosahují 200.000 USD a místo toho uzavřela dlouhodobý kontrakt s Jamalem za cca 60.000 USD/denně. Nezastáváme tento pohled. Koho zajímají podrobnosti, může si v diskuzi přečíst náš názor na Seeking Alpha. Další obavou je refinancování dluhů, které v nastane v následujících měsících.

Růst objemu byl do velké míry způsobený oběma výše zmíněnými tituly. Impulzy, které jsme od konferenčních hovorů očekávali, přišly. A byť výsledky byly spíš dobré, nervózní trh neuspokojily. S tím nic nenaděláme.

20. listopadu

Akcie společností námořní přepravy LNG ztrácely i v minulém týdnu. Dílem přispěly výsledky za Q3, dílem sentiment celého trhu.

Konferenční hovory společností trh neuspokojily (TGP) i vyděsily (DLNG). A jen jsme zmínili, že trh nespekuluje o žádném snížení dividend, hned se právě u DLNG jedno objevilo. Sešla se zde kombinace několika faktorů: ohlášené horší výsledky za Q3 byly opravdu horší a vedly k jednorázovému poklesu pay-out ratia na 0,66. Společnosti se dále vyčítá, že není přítomna na spotovém trhu, kde denní ceny dosahují 200.000 USD a místo toho uzavřela dlouhodobý kontrakt s Jamalem za cca 60.000 USD/denně. Nezastáváme tento pohled. Koho zajímají podrobnosti, může si v diskuzi přečíst náš názor na Seeking Alpha. Další obavou je refinancování dluhů, které v nastane v následujících měsících.

Růst objemu byl do velké míry způsobený oběma výše zmíněnými tituly. Impulzy, které jsme od konferenčních hovorů očekávali, přišly. A byť výsledky byly spíš dobré, nervózní trh neuspokojily. S tím nic nenaděláme.

28. listopadu

Pokles trvá, oleje do ohně přilily hlavně DLNG a GLOP.

Partnerství Dynagas LNG Partners ztratila v uplynulém týdnu prakticky polovinu své hodnoty. Hlavními důvody byly obavy o snížení distribuce a otázka refinancování, respektive výše nově získaného úroku. Většina investorů neoceňuje desetileté přepravní kontrakty jako jistotu, ale jako ušlou příležitost. Paradoxní je, že tento pokles ceny posunul současně aktuální výnos přes 20 % a může být faktickou příčinou snížení distribuce na normálnější úroveň.

Pokles obou indexů, jak UP Total Return tak cenového byl tento týden stejný, nevyplácela se žádná dividenda. Do grafu jsme zakreslili resistovou-supportovou linku a můžeme tedy v následujících týdnech sledovat dění kolem ní, byť hlavním účelem UP indexů je porovnání odvětví s děním jednotlivých akcií. V tomto bodě lze říci, že proti směru indexu nesměřuje žádný titul.

Dle objemů z předminulého týdne nešlo o neobvyklý týden, s výjimkou DLNG, kde byl objem 3-4x vyšší než normálně.

3. prosince

UP indexy rostly shodně o 34,9 bodu. V uplynulém týdnu se tituly indexů dělily na růstové a klesající. K oběma směrům jsou opodstatněné důvody. Zajímavé ale je, že se index jako celek odrazil od support-resistové trendové čáry.

V otloukánka trhů se proměnila DLNG, kde neustávají spekulace o snížení dividendy resp. distribuce – jedná se partnerství. Byť v jeden den přidala přes 12 %, stále je dostatek vyděšených investorů a natěšených spekulantů.

Basu poklesu tvrdily i GLOP a GMLP, naopak rostly akcie GLNGTGPGLOG a po výsledcích zajímavě i HMLP. To stačilo na zmíněný růst. Objemy byly oproti historii opět vyšší, pokud ale vezmeme v úvahu jejich celkový nárůst v poslední době, byly spíš průměrné.

V minulém komentáři jsme načrtli trendovou support-resistovou linku a očekávali jsme, co se stane. Těší nás, že linka posloužila trhu k odrazu. Protože výsledky a komentáře máme za sebou, bude záležet na celkovém vývoji a sentimentu trhů. Investoři a analytici tak dlouho očekávali pokles, až k jejich velké lítosti přišel. Katarze se ale stále nekoná! Teď je že většina investorů zmatená a vyděšená. To může souviset s QE a dalšími nestandardními nástroji, které nevyřešily problém, ale nastartovaly růst. My se držme toho, že sektor LNG je dlouhodobě rostoucí, byť ještě nedávno z malého základu. To platí i o námořních přepravcích LNG – o jejich služby je zájem. Doufejme, že v odvětví už jsou takové peníze, které znemožní protekcionistická opatření směrem k Číně.

10. prosince 2018

Segment námořní dopravy LNG nevybočil z celotržního trendu a oba indexy si připsaly ztrátu 36,96 bodů (UP Total Return index) resp. 44,47 bodů (UP cenový index).

Ani 49. týden nepřinesl potvrzení předchozího růstu. Na vině je hlavně sentiment akciových trhů, ale i tak se mezi sedmi akciemi UP indexů neobjevila žádná rostoucí. Relativně nejmírnější pokles potkal GLOG s mimořádnou dividendou, naopak DLNG pokračuje v psaní psychothrilleru  Kdo hledá zlaté dno.  U tohoto titulu se zastavme podrobněji.

Nekoordinovaný propad pod 3,90 přináší nejen naději na zajímavou lednovou dividendu (jíž udržitelnost je ale prvotní příčinou propadu), ale výrazné zlepšení dalších čísel: P/B 0,64, forward P/E 9,4. Podobná zlepšení můžeme vidět i u jiných: TGP P/B 0,56 a ostatní kolem 1,2-1,8. Jak už jsme ale v jednom z minulých příspěvků psali (ještě před propadem DLNG), je většina akcií z tohoto sektoru technicky na short. Po těchto poklesech ale pomalu přichází do hry využití nízkých cen.

Uplynulý týden přinesl i zajímavé články, které by měly ovlivnit naše uvažování nad případnými akvizicemi. Všechny vyjmenováváme níže, ale upozorníme na tři:

Prvním dvěma jsme věnovali samostatný příspěvek, a sice výraznému poklesu spotových cen a založení nového „Cool Poolu“ s názvem Cool Company, ve které se angažuje GLNG.

Významnější ale může být článek, který zpochybňuje export amerického LNG do Asie a tvrdí, že cílovou destinací bude Evropa a Jižní Amerika. To by dávalo do souladu i současné americko-čínské obchodní hrátky.

19. prosince 2018

Kdysi před lety se na jednom českém finančním webu v diskuzi k článku o kvantové analýze a jejích perspektivách objevila věcná poznámka: „Jen aby to neznamenalo, že tam studují kvanta nesmyslů“. Na autorův despekt k horké novince si můžeme vzpomenout právě v těchto dnech, kdy za jednoho z viníků prudkých výprodejů jsou označovány algoritmické obchodní modely.

V 50. týdnu pokračoval pokles všech akcií zahrnutých do UP indexů námořní dopravy LNG, indexy klesly o více než 73 bodů. Kromě trhy prokleté DLNG ztrácely hlavně GLOP, GLOG, GLNG a HMLP. U GLNG musíme započítat k dobru dividendu. Ceny se začínají dostávat na absurdně nízkou úroveň, protože trh námořní dopravy LNG začal pokles většinou již v průběhu letošního léta nebo i dříve.

Došlo samozřejmě k prolomení support-resistové úrovně, nezbývá než zopakovat, že jde o tíhu okamžiku a negativní situaci na celém trhu, na kterou akcie v downtrendu reagují samozřejmě ochotněji. Klesá i zobchodovaný objem, a to u všech titulů vyjma GLOG, GLOP a GMLP.

Uvidíme, zda se týden před Vánoci situace zklidní. Ale nezapomeňme, že ceny již začínají vybízet k zajímavým nákupům.

24. prosince
Uplynulý týden lze charakterizovat dvěma čísly UP indexů námořní přepravy LNG: UP Total Return index odepsal téměř 116 bodů a UP objemový index připsal 4798 bodů. Jinými slovy velký pokles, ohromný objem.

Komentář k uplynulému vánočnímu týdnu začínáme přehlednou tabulkou, stojí za to.

Grafické zobrazení ukazuje hodnoty ještě lépe. UP TR index se dostal do záporu, hodnoty se blíží těm z let 2016 a nárůst objemu je podobný tomu z prosince 2015, který předznamenal pozdější růst.

K předvánočnímu uklidnění nedošlo, naopak. Poklesy byly ještě výraznější. DLNG odepsalo 17 %, GLOP -14,6 %, GLOG -13% a HMLP -10 %. Objemy byly největší 20. prosince a většinou (kromě HMLP) šlo o stlačení růstu cen, takže na svíčkovém grafu vznikly dlouhé knoty:

31. prosince

Uplynulý týden lze charakterizovat dvěma čísly UP indexů námořní přepravy LNG: UP Total Return index odepsal téměř 116 bodů a UP objemový index připsal 4798 bodů. Jinými slovy velký pokles, ohromný objem.
Komentář k uplynulému vánočnímu týdnu začínáme přehlednou tabulkou, stojí za to.

Grafické zobrazení ukazuje hodnoty ještě lépe. UP TR index se dostal do záporu, hodnoty se blíží těm z let 2016 a nárůst objemu je podobný tomu z prosince 2015, který předznamenal pozdější růst.

Copy  

K předvánočnímu uklidnění nedošlo, naopak. Poklesy byly ještě výraznější. DLNG odepsalo 17 %, GLOP -14,6 %, GLOG -13% a HMLP -10 %. Objemy byly největší 20. prosince a většinou (kromě HMLP) šlo o stlačení růstu cen, takže na svíčkovém grafu vznikly dlouhé knoty:

 

ALE! Podíváme-li se na intradenní grafy, uvidíme něco úplně jiného:

Oba grafy, jak Volume at Price tak 30 min. svíčkový graf ukazují, že prakticky celý objem byl uskutečněn po zavření trhu a jednalo se pravděpodobně o buyback. Podobné dění můžeme vidět i u GMLP a GLOP. Upozornění: intradenní grafy pocházejí od mého brokera a skutečné nákupy mohly být vyšší. I tak je ale nárůst objemu významný.

Objemy
Objemově byly nejvýraznější všechny nahoře jmenované tituly, tedy TGP, GMLP a GLOP, podobně vysoký byl u GLNG s dvojnásobkem týdenního průměru a HMLP, které mělo objem prakticky trojnásobný. DLNG měl objem zvýšený, ale nikoli jako předešlé tituly.

Zajímavost na konec
Pročítal jsem si diskuse a články na SeekingAlpha a dokumenty zveřejněné DLNG u SEC. Uvědomil jsem si své klapky na očích, kdy automaticky předpokládám stejnou výši plateb po celou dobu trvání kontraktu. Konkrétně u DLNG ale vychází denní pronájem následovně:

2018: 57 142 USD
2019: 60 370 USD
2020: 62 795 USD

Nejsou to výrazně odlišné částky a mohou být ovlivněny začátkem a koncem kontraktů. Ale to, že neznáme vnitřní pravidla kontraktů platí.

 

ALE! Podíváme-li se na intradenní grafy, uvidíme něco úplně jiného:

Oba grafy, jak Volume at Price tak 30 min. svíčkový graf ukazují, že prakticky celý objem byl uskutečněn po zavření trhu a jednalo se pravděpodobně o buyback. Podobné dění můžeme vidět i u GMLP a GLOP. Upozornění: intradenní grafy pocházejí od mého brokera a skutečné nákupy mohly být vyšší. I tak je ale nárůst objemu významný.

Objemy
Objemově byly nejvýraznější všechny nahoře jmenované tituly, tedy TGP, GMLP a GLOP, podobně vysoký byl u GLNG s dvojnásobkem týdenního průměru a HMLP, které mělo objem prakticky trojnásobný. DLNG měl objem zvýšený, ale nikoli jako předešlé tituly.

Zajímavost na konec
Pročítal jsem si diskuse a články na SeekingAlpha a dokumenty zveřejněné DLNG u SEC. Uvědomil jsem si své klapky na očích, kdy automaticky předpokládám stejnou výši plateb po celou dobu trvání kontraktu. Konkrétně u DLNG ale vychází denní pronájem následovně:

2018: 57 142 USD
2019: 60 370 USD
2020: 62 795 USD

Nejsou to výrazně odlišné částky a mohou být ovlivněny začátkem a koncem kontraktů. Ale to, že neznáme vnitřní pravidla kontraktů platí.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress