Aktuální hodnoty k 22. říjnu 2018:

UP Total Return index námořní přepravy LNG 226,9
Změna +27,4
UP cenový index námořní přepravy LNG -25,2
Změna +25,9
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG 1353,7
Změna +557,5
Copy  

Analýza

42. týden přinesl růst UP indexů námořní dopravy LNG, a to na všech frontách. Za zvláštní upozornění stojí nárůst objemu u titulů Dynagas LNG LP, GasLog Ltd. a Golar LNG. Titul DLNG byl navíc posílen rozhodným dnem pro čtvrtletní dividendu a díky ní nastalo očekávané rozevírání indexů.

Zastavme se krátce u objemů. Zatímco objem u DLNG narostl prakticky dvakrát a GLOG o jednu třetinu, GLNG se dostal spíš jen do lehce nadprůměrných objemů.

Nezbývá než zopakovat, že dalšími směrotvornými informacemi budou hlavně komentáře managementu ke třetímu čtvrtletí.

 

Představujeme novou rodinu UP indexů námořní dopravy LNG

  • Celosvětově unikátní indexy
  • Reprezentativní: složeny ze sedmi nejvýznamnějších v USA kótovaných společností
  • Přehledné: poskytují srovnání vývoje odvětví

Ve světové premiéře představujeme tři investiční indexy, které snadno přiblíží vývoj sektoru námořní dopravy LNG.

Zveřejňujeme tři indexy: UP Total Return index námořní přepravy LNG, UP cenový index námořní přepravy LNG a UP index objemu obchodů. Všechny jsou složeny z hlavních společností zabývajících se námořní přepravou LNG a jejich akcie jsou kótované v USA Jedná se o tyto společnosti: Dynagas LNG Partners LP, Golar LNG Limited, Golar LNG Partners LP, GasLog, GasLog LNG Partners LP, Höegh LNG Partners LP, Teekay LNG Partners LP. Všem se na našem webu podrobně věnujeme.

UP Total Return index námořní přepravy LNG zobrazuje absolutní hodnotu, kterou investor obdržel. K podkladové ceně jsou připočítány všechny vyplacené dividendy. Aktuální hodnota indexu je zveřejňována vždy začátkem týdne.

 

 

UP cenový index námořní přepravy LNG zobrazuje vývoj čistě na základě ceny akcií. Index je aktualizován začátkem týdne.

 

 

UP index objemu obchodů zobrazuje trendy v zobchodovaném objemu a podtrhuje nebo oslabuje vývoj cenový. Index je aktualizován v polovině týdne.

 

 

Metodika
Indexy jsou počítány na základě velikosti tržní kapitalizace každé společnosti či partnerství, takže grafy věrně odrážejí vývoj celého sektoru. Počáteční hodnota byla stanovena na 0, začátek indexů byl určen na září 2015. Od 10. září 2018 jsou použita týdenní aktuální data. Mezi společnostmi chybí Royal Dutch Shell, byť se jí na našem webu věnujeme. Je tomu tak ze dvou důvodů: 1. nejedná se o čistě přepravní společnost 2. její tržní kapitalizace je tak velká, že by vymazala vliv všech ostatních společností.

Archiv analýz
1. října 2018
Co nám ukazuje aktuální vývoj indexů? Především vliv dividend na celkový výnos, a to přes všechna jejich minulá snižování (hlavně u DLNG a TGP). Zatímco UP Total Return index je významně nad počáteční hranicí, cenový index je stále pod ní.

Na grafech je dobře vidět letní oživení způsobené nárůstem produkce v USA, Rusku i v dalších oblastech. Růst spotových cen lodí spojený s brzkým startem zimních objednávek se pozitivně projevil i na ceně akcií.

15. října 2018

Ve 41. týdnu pokračovaly akcie zahrnuté do UP indexů v poklesu, což bylo v souladu s ostatními tituly na akciových trzích v USA. Dobrou zprávou je, že nadále klesal objem. Horší je potvrzená sestupná trendlinka s vrcholy 5. 2. 2018, 11. 6 2018 a 8.10.2018, byť stále se jedná o celkový pohyb do strany. Jsme tedy ve fázi očekávání a teprve pohyb doprovozený zvýšeným objemem bude směrodatný.

Oproti minulé zprávě došlo k posunu předpokládaného rozhodného dividendového dne u společnosti Dynagas LNG LP na 18. října. K diferenciaci indexů tak dojde až tento týden.

Dění na na trhu spotových cen jsme vyjádřili ve včerejším článku a zde se tedy jen omezíme na konstatování, že současný růst spotových cen nemá na sledované společnosti bezprostřední vliv, vyjma společnosti Golar LNG (GLNG) a GasLog (GLOG i GLOP), které se dle zpráv podařilo zafixovat stávající ceny. Pro další podrobnosti budeme muset vyčkat konferenčních hovorů k výsledkům za třetí čtvrtletí.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress