42. týden přinesl růst UP indexů námořní dopravy LNG, a to na všech frontách. Za zvláštní upozornění stojí nárůst objemu u titulů Dynagas LNG LP, GasLog Ltd. a Golar LNG. Titul DLNG byl navíc posílen rozhodným dnem pro čtvrtletní dividendu a díky ní nastalo očekávané rozevírání indexů.

Zastavme se krátce u objemů. Zatímco objem u DLNG narostl prakticky dvakrát a GLOG o jednu třetinu, GLNG se i přes sedminásobný růst objemu navrátil ke svým průměrným objemům. Lze říci, že investoři tomuto titulu opět věří, ale nic víc.

Nezbývá než zopakovat, že dalšími směrotvornými informacemi budou hlavně komentáře managementu ke třetímu čtvrtletí.

 

 

UP Total Return index námořní přepravy LNG 226,9
Změna +27,4
UP cenový index námořní přepravy LNG -25,2
Změna +25,9
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG 1353,7
Změna +557,5