V minulém týdnu došlo k výraznému růstu všech UP indexů námořní dopravy LNG. Fázi očekávání vystřídal růst, čehož důkazem je proražení trojúhelníku a růst objemu. Růst UP indexu Total Return činil +122 bodů.

English comment is available on Seeking Alpha.

Do děje vstoupily 1) růst a vyhlášení dividendy GLNG 2) výsledky a konferenční hovory GLNG a GMLP 3) rozhodné dny dividend GLOP a HMLP 4) sentiment trhů

Vítězem růstu se staly akcie GLNG, které vzrostly přes 3USD za kus, následovány tituly GLOGGMLP. Ostatně oba tituly Golaru absolvovaly i své konferenční hovory, ze kterých největší radost způsobil návrat payout ratia GMLP nad hranici 1 (konkrétně 1,02). To spolu s dnešním rozhodným dnem dividendy dalo všechny předpoklady k růstu. Tyto dividendy se projeví v našem indexu až v příštím týdnu, ale v dnešním došlo díky výše zmíněným rozhodným dnům GLOP a HMLP k dalšímu nárůstu UP indexu Total Return oproti jednoduchému cenovému indexu.

Za zmínku stojí i zvýšený objem, který dokládá zdravé jádro růstu.

Nyní se podívejme na proražení trojúhelníku spolu s odrazem od MA20:

Dovolíme si říct, že díky uklidnění sentimentu akciového trhu mohly akcie námořní dopravy LNG využít trvale příznivé zprávy ze svého sektoru.

Všechny grafy najdete na samostatné stránce.

Aktuální hodnoty UP indexů k 5. listopadu 2018.

Aktuální hodnoty UP indexů námořní přepravy LNG k 23. srpnu 2019:

UP Total Return index námořní přepravy LNG-132.23

Změna + 14.55
UP cenový index námořní přepravy
LNG
-393.85

Změna + 14.55
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG5109.61

Změna - 1681.07
UP index objemu preferenčních akcií námořní přepravy LNG-69.99

Změna + 16.65