Minulý týden došlo k růstu UP indexů o 7 bodů. Z pohledu indexů jde spíš o korekci, grafy akcií naopak potvrzují předešlý optimismus. 

English comment is available on Seeking Alpha.

Aktuální hodnoty UP indexů námořní přepravy LNG k 15. březnu 2019:

UP Total Return index námořní přepravy LNG68,89

Změna + 68,3
UP cenový index námořní přepravy
LNG
-223,6

Změna + 68,3
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG1263,41

Změna + 289,9
UP index objemu preferenčních akcií námořní přepravy LNG-122,92

Změna - 15,79

Růst dle očekávání zapříčinily technicky nejlépe postavené tituly GasLog (GLOG), Golar LP (GMLP), Höegh LP (HMLP) a Teekay LNG LP (TGP).

Naopak ztrácel Dynagas LP (DLNG), který má stále před zveřejněním výsledků za IVQ 2018 a dále Golar LNG (GLNG) a symbolicky i GasLog LP (GLOP).

Copy  

Růst nebyl nijak silný, předchozí pohyby byly mezi 30 a 60 body. Navíc se přidává nižší objem a z indexů je patrná nejistota. Ta ale pramení i z celkového vývoje trhů, nejen ze sektoru námořní přepravy LNG. Je to ostatně vidět i na následujícím grafu.

Copy  

Preferenční akcie v minulém týdnu jako celek ztratily 22 bodů. I zde ale nadále rostly GasLog PA (GLOG-PA) a obě emise od Teekay (TGP-PA a TGP-PB). Obligátně ztrácely obě emise Dynagasu (DLNG-PA i DLNG-PB). Je otázkou, zda se jedná o prodej po uklidnění nebo před ohlášením horších než očekávaných výsledků. Připomeňme, že v posledním komentáři k třetímu čtvrtletí byly ohlášeny pouze jednorázově horší výsledky.

 

LNG zajímavosti uplynulého týdne:

O tom, že LNG je a zůstane pro většinu Evropy pouze okrajovým zdrojem energie píše World Energy News. I provozovatelé FSRU řeší blížící se limity na HFO. V nádržích každé z nich je ho mezi 500 a 1000 tun, často se ale tyto lodě pohybují v místech, kde chybí infrastruktura i potenciální zájemci o toto palivo. Více v LNG World Shipping. Americký projekt Delfin, na kterém se podílí i Golar LNG, zvažuje stavbu svých FLNG v čínských loděnicích. A Cheniere zprovoznilo již pátou větev terminálu Sabine Pass. Zahájení komerční produkce se očekává v srpnu tohoto roku, píší LNG World News.

Všechny grafy najdete na samostatné stránce.