WSE plánuje uvést nové deriváty, které vyjdou vstříc potřebám a přáním účastníků trhu.

  • Do obchodování budou uvedeny futures na akcie LPP s novým násobitelem 1 a futures na akcie 11 BIT Studios s novým násobitelem 10.
  • Násobitel futures na akcie mBank a Santander Bank se změní na 10 (dříve 100)
  • Nové makroindexy se stanou podkladem pro futures

Nové deriváty a změna multiplikátoru
Cílem strategické iniciativy Rozvoj derivátů je přilákat nové investory na trh s deriváty. WSE ve spolupráci s účastníky trhu podporuje zařazení jednoakciových futures s násobitelem 1 a 10.

„Strategická iniciativa WSE podporuje další rozvoj trhu s deriváty. Jednou z našich priorit je přilákat investory na trh s deriváty, proto jsme zavedli řadu regulačních, organizačních a systémových úprav umožňujících zavedení do obchodování futures s násobitelem 1 a 10. Menší velikost kontraktu a v důsledku toho by menší maržový požadavek mohl podpořit větší obchodování s investory. Modifikace pomáhá tvůrcům trhu aktivně podporovat likviditu, která je důležitá pro bezpečnost obchodování“ uvedla Izabela Olszewska, členka správní rady WSE.

 

Se zavedením multiplikátorů budou od 18. března 2019 obchodovány na WSE následující nástroje:

1. Futures s násobícím koeficientem 1 na akcie LPP a futures s násobitelem 10 na akcie 11 BIT Studios;

2. Futures na akcie Santander Bank Polska a mBank s násobitelem 10 (dříve 100; platí pouze pro řady zavedené k obchodování k 18. březnu 2019).

 

Futures na makrosektorové indexy
WSE plánuje zavést nové indexové futures. Základem nových futures je index WIG.GAMES a tři makrosektorové indexy, které budou zveřejněny WSE k 18. březnu 2019:

  • finanční a kapitálový trh (WIG.MS-FIN)
  • petrochemie-plyn  (WIG.MS-PET)
  • energetický těžební průmysl (WIG.MS-BAS)

(zdroj: WSE)