Přípravy kongresu pokračují, a to formou individuálních jednání, která budou probíhat během prosince a začátku roku 2017.

Při jednáních nejen lépe poznáváme potřeby jednotlivých společností a představujeme myšlenku UP fora, ale registrujeme i poptávku na další specializovaná multioborová setkání a podporu vzniku nových produktů. Samozřejmě s důrazem na řešení potřeb našich potenciálních klientů z řad energetických i finančních společností.

Ukazuje se, že myšlenka nezávislé společnosti na pomezí financí, investic, poradenského sektoru a (nejen) energetiky je správným řešením pro dlouho odkládané příležitosti.

Na původní podobě kongresu UP forum k zásadním změnám nedochází. I nadále jde o investiční kongres zaměřený na investiční příležitosti v energetickém sektoru s důrazem na souvislosti a trendy včetně mezinárodního kontextu. A to jak formou přímých investic do konkrétních projektů, tak formou investice na kapitálových trzích nebo nástrojem kolektivní investice.