Evropský pohled na dění a zvyklosti Spojených států amerických bývá většinou založen na zvyklostech evropských a zapomínáme, že jde o zemi, kam se odcházelo proto, že nebyla Evropou.

Když byl Bernard-Henri Lévy americkým časopisem požádán, aby po 173 letech zopakoval cestu svého krajana Alexise de Tocqueville popsanou v knize O demokracii v Americe přiznává, že o tomto autorovi věděl velmi málo, ba méně než průměrný Američan.

To je ale jen začátek fyzické i myšlenkové cesty k poznání americké současnosti, kterou autor skvěle a s pochopením jinakosti evropského pohledu podstupuje. Je plná detailů, které se díky intelektuálnímu záběru B-HL stávají zajímavějšími a pochopitelnějšími.

Od původní výrazné skepse se autor postupně propracovává až k obdivu k této federaci. Zůstává ale zdravě kritický, vědom si toho, že nikdy není vše dokonalé. Je vynikajícím pozorovatelem, analytikem a tazatelem.

Knihu jsem četl na přelomu roku a skvěle rezonovala s aktuálním děním v USA, byť jsou popsány jiné prezidentské volby. Už během autorovy cesty se totiž objevovaly motivy, které vedly ke zvolení Donalda Trumpa a kupříkladu pasáž o politické korektnosti, tehdejší novince ještě nepřítomné v Evropě je prostě skvělá. Neméně zajímavé jsou události kolem kandidatury Johna Kerryho nebo zdravotního pojištění.

Kniha je členěna do krátkých cestovních zápisků a i díky skvělému překladu je potěšením ji číst. Poskytuje úhel pohledu, který nutí k zamyšlení před povrchním odsuzováním. Vřele ji doporučuji.

Bernard-Henri Lévy
Americká závrať
přeložila Barbora Antonová
První vydání, 348 stran

V roce 2006 vydal Host – vydavatelství, s.r.o.