Autorem dnešní glosy je nas spolupracovník Emil Dočkal (dower.cz)


Včera byl v HN uveřejněn zajímavý příspěvek „O JÁDRO TEĎ NEJDE. POUZE O PENÍZE ZA PORADENSTVÍ“. Souhlasíme bezvýhradně s první částí. Ve druhé jde ale ještě o víc než jen o poradenství a o peníze na ně. V konečném výsledku jde o ovládnutí zdrojů elektřiny, potažmo českého energetického systému. Kdo má v rukách energie, má v rukách moc. O „nové“ strategii ČEZ hodně napovídá i jeho úsilí „stáhnout se ze zahraničí domů“.

Dlouhodobá strategie jestřábů záměrně devalvujev očích neznalé veřejnosti akciové podnikání. Místo jeho původního cíle – shromažďovat peníze na finančně náročné projekty – se akcie spojují s něčím nekalým, aby se jestřábi a úzký kruh okolo nich zmocnili všech akcií. Jestřábi znají jejich sílu. O zisky se podělí, dotace poberou a ztráty znárodní. Zaplatí je voliči. Jako vždy!

Teď jde jenom o to, jak to udělataby si fíglu všimlo co nejméně lidí. Hodně mluvit o nepodstatných detailech a nic negarantujících garancích a najít k odvádění pozornosti vhodné lidi. „Odborníky„, kteří umí dlouho mluvit a neříct nic podstatného.

Loňská VH ČEZ jednala, bez na první pohled viditelného výsledku, o rozdělení firmy na dvě částiStarou, která je ve skutečnosti zdrojem příjmů, tedy ideální k privatizaci (o ní samozřejmě nikdo z odborníků hlasitě nemluvil/nemluví) a novou, zaměřenou na výstavbu jádra, ve které se budou utápět finanční prostředky a čas na výstavbu. Ta se pak znárodní, rozumějme: zaplatí ji voliči.

Letošní VH už jednala v duchu výše připomenuté strategie: „stáhneme se ze zahraničí domů„. Mezitím už ale ČEZ v tichosti založil dvě „prázdné“ firmy, do nichž bude moci přesunout stavbu jaderných bloků/elektráren. Chytrou fintu potvrdil vládni zmocněnec pro jadernou energetiku: „Pokud dojde ke změně podmínek, které by znamenaly, že investice ČEZ nebude ekonomicky efektivní (!), stát by firmě tuto ztrátu kompenzoval„. Konkrétně to znamená, že jádro bude stavět ČEZ (pokud ke stavbě vůbec dojde, kdyby ne, bude pro spolupracující „poradce“ vyčleněna „kompenzační“ položka zmíněná v úvodu z titulku v příspěvku v HN) a stát ji poskytne garance k získání výhodnějších úvěrů. Státní zmocněnec také předpokládá, že stát a ČEZ smlouvu podepíší letos na podzim. Je nutné pospíchat.

K dořešení pak už zbývá jen jeden „drobný“ problém s drobnými akcionáři. Vláda si myslí, že garancemi státu minoritní akcionáře uklidní. Neuklidní, nic jiného jim ale nezbývá než se se stavem věcí smířit. Důraz na jadernou energetiku je přece součástí státní energetické koncepce.

Shrnuto a podtrženo:

  • původní myšlenka rozdělit ČEZ na část vhodnou k privatizaci, protože vydělává, a část bez jasnější investiční budoucnosti vhodnou ke znárodnění (zaplatí ji voliči)zůstává v platnosti
  • snaha rychle zprivatizovat výdělečnou část do rukou úzkého kruhu spřízněných osobbude sílit
  • úsilí odradit drobné investory od investice do ČEZ bude také sílit. Proto bude sílit i tlak na povědomí investorů, že ČEZ musí/bude jádro financovat ze svého, ergo kladívko: „dividendová“ budoucnost ČEZ je nulová. Proč tedy akcie ČEZ dál držet, že?
Proč je tento scénář od prvopočátku špatný?
  • je sobecký a nabízí příležitost jen úzkému okruhu jestřábů, nebere ohled na voliče, kteří nakonec všechno zplatí
  • kalkuluje se samými neznámými; nikdo neví jaké budou finanční náklady a délka výstavby. Z dosavadní evropské zkušenosti však víme, že se výstavba jádra pravidelně prodražuje a prodlužuje
  • zcela ignoruje budoucí ceny a trendy v energetice a ani není ze strany jestřábů zájem se jimi vážně zabývat
  • stát se vzdává možnosti řešit dlouhodobě důchodový systém „chytrým“ investováním do firem podobných ČEZ (to je velké a důležité téma, o něm podrobněji příště)

Proč ještě stále doporučujeme a mluvíme v souvislosti s ČEZ o technické analýze?

Konečné rozhodnutí o ČEZ, navzdory ambicím státu a ČEZ podepsat smlouvu „o spolupráci“ už na podzim, je ještě daleko a znalý investor ví, že investiční zvraty přicházejí často nečekaně. A právě takové zvraty ve spojení s informacemi o politickém vývoji nejlépe umí pohlídat“ technická analýza. Proto dál (1) sledujme objemy, (2) spojujme signály technické analýzy s politickou situací, (3) vyhýbejme se unáhleným rozhodnutím a (4) dávejme si pozor na dezinformace! Zvláště nyní.