V prvním letošním čísle čtvrtletníku Plyn vyšel náš článek Druhá fáze americké LNG revoluce a její ohlas ve světě.

Díky ochotě redakce vám můžeme článek přinést i na našem webu.