V prvním letošním čísle čtvrtletníku Plyn vyšel náš článek Druhá fáze americké LNG revoluce a její ohlas ve světě.